Zprávy
Máme pro Vás připravené zimní nabídky  ** pobyty se skipasy se slevou** výhodné nabídky pro rodiny s dětmi**
Cestovní kancelář a agentura Traveller - Váš specialista na Rakousko

Nehody,pokuty,bezpečnost

Při nehodě, při které dojde k věcnému poškození se volá policie pouze v případě, že by identita druhého účastníka nemohla být následně zjištěna. Doporučuje se vyplnit tzv. evropský protokol o nehodě, který musí být podepsán oběma účastníky nehody. Dojde-li při nehodě ke zranění, je bezpodmínečně nutné volat policii.
Tísňové volání: 
hasiči - 122 nebo 112
policie - 133 nebo 112
záchranná služba - 144 nebo 112

 
Pokuty na místě
Rakouští policisté jsou oprávněni ukládat a vybírat pokuty do 36.00 euro na místě od řidičů, kteří porušili dopravní předpisy. Policista vybírající pokutu vydá na požádání stvrzenku o platbě. V případě vyšší pokuty, může policista požádat o zaplacení zálohy, zbývající částka pokuty je splatná v průběhu následujících dvou týdnů (pokuta může být také zaplacena ve většině běžných evropských měn).

Přestupek ..... Pokuta v euro... Odebrání ŘP 

za překročení rychlosti 0-10 km/h ..... 11 
za překročení rychlosti 11-19 km/h .... 21
za překročení rychlosti 20-25 km/h .... 29
za překročení rychlosti 26-30 km/h .....36
za překročení rychlosti nad 30 km/hod ..... pokuta se liší podle individuálních okolností (vážnost přestupku, opakování, výše platu, atd) ...... odebrání ŘP až 3 měsíce*
jízda na červenou 36 až 72
špatné parkování ..... 58 až 72 (jestliže vozidlo působí jako překážka v provozu až 72 Euro)
nedání přednosti ..... 36 až 72 (vyšší jestliže dojde k ohrožení jiného účastníka provozu)
předjíždění v zónách, kde je předjíždění zakázáno ..... 72 - 144 ..... odebrání ŘP až na 3 měsíce*

nepoužití bezp. pásů ...... 35
telefonování během jízdy bez hands-free...50
alkohol: 0,05 - 0,08% ..... 218 - 3633 ..... odebrání ŘP až 3 týdny za přestupek
alkohol: 0,08% - 0,119% ..... 581 - 3633 ..... odebrání ŘP až 4 týdny minimum**
alkohol : 0,12 - 0,159%...... 872 - 4360 .....
odebrání ŘP 3 měsíce minimum
alkohol : 0,16 a více** ....... 1162 - 5813 ...
odebrání ŘP 4 měsíce minimum

* pouze jestliže je osoba ohrožena extrémní nedbalostí.
** nebo při odmítnutí testu na alkohol

Pokuta za jízdu bez dálniční nálepky v úsecích dálnice nebo dvouproudé silnice, kde je dálniční nálepka povinná, je 120 euro. Turisté mohou platit zahraniční měnou nebo kreditními kartami.

Při řízení vozidla s neplatným řidičským průkazem nebo s řidičským průkazem s uplynulou dobou platnosti - pokuta do 2180.00 euro a v případě nehody může motorista přijít o proplacení pojistného.

Motoristé, kteří jsou obviněni ze spáchání přestupku mohou odmítnout zaplatit pokutu a požadovat, aby byl jejich případ pojednán před policejním soudem. Musí však složit zálohu v částce předpokládané pokuty, která jim bude vrácena, jestliže jejich námitka bude oprávněná.

Policie může požádat zahraničního motoristu, aby složil zálohu odpovídající pokutě do 1 308 euro. Odmítne-li nebo není-li schopen tuto částku zaplatit, může policie zabavit jeho osobní věci až do výše požadované zálohy.

V Rakousku je zaveden bodový systém.

 

Bezpečnostní pásy

Pro motorová vozidla se zahraniční státní poznávací značkou platí, že použití bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, pokud jsou jimi tato vozidla vybavena. Při nedodržení tohoto předpisu je udělována pokuta 35 až 72 Eur.
Řidič motorového vozidla je povinen každé dítě zabezpečit jeho věku a váze odpovídajícímu bezpečnostnímu zařízení. 
To znamená, že každé dítě do 14ti let a menší než 150 cm musí být zajištěno svým vlastním bezpečnostním zařízením, a to i na zadních sedadlech. Děti do 14 let nesmí být přepravovány ve vozidlech, kde to nelze zajistit /např. v nákladním autě; výjimkou jsou autobusy/. 
Osoba starší 14ti let, ale menší než 150 cm již nemusí být ve speciálním bezpečnostním systému, přesto je to doporučeno. Pokud by tříbodový bezpečnostní pás zasahoval i dítěti staršímu 14 let přes krk, musí být použit dětský zádržný systém i v tomto případě. Osoba mladší než 14 let, ale větší než 1,50 m smí použít bezpečnostní pásy pro dospělé. 
Na jednom sedadle smí být přepravováno pouze jedno dítě.
Výjimečně může použít 3-bodové bezpečnostní pásy pro dospělé osoba, která je vyšší než 135 cm a pás jí nejde přes krk. 
Bezpečnostní helmy
Helmy jsou povinné pro řidiče i spolucestující na motocyklu.
Světla
Potkávací světla nebo světla pro denní svícení mohou ale již také nemusí být používána trvale vždy, když je motorové vozidlo v pohybu. Mlhovky se mohou použít pouze za špatné viditelnosti při mlze, dešti nebo padajícím sněhu.
Výstražný trojúhelník
Je povinný pro všechna vozidla.
Lékárnička
Je povinná.
Vzorek pneumatik
Min. hloubka dezénu je 1,6 mm u osobních vozidel, u nákladních 2 mm a 1 mm u mopedu.
Zimní pneumatiky
Pokud to vyžadují podmínky zimního provozu, musí být silniční vozidla vybavena vdobě od 1.11. do 15.4. zimními pneumatikami. Ty musí být označeny M+S a musí mít minimální vzorek 4 mm. Vozidla s letními pneumatikami musí být v podobných případech vybavena sněhovými řetězy. 

Pro vozidla nad 3,5 t, platí povinnost používat zimní pneumatiky v období od 15.11. do 15.3. alespoň na hnané nápravě a mít ve výbavě sněhové řetězy bez ohledu na to, zda na silnici je sníh nebo ne. Zimní pneumatiky musí mít označení M+S a minimální hloubku vzorku 5 mm u radiálních pneumatik a 6 mm u diagonálních.


 

Reflexní vesty:

jsou povinné pro řidiče všech dvoustopých vozidel. Řidič ji musí mít v kabině vozidla a obléká si ji v případě, že opouští vozidlo (nehoda, oprava apod.) na dálnicích, rychlostních silnicích a na silnici mimo obec a při umisťování výstražného trojúhelníku po nehodě. Reflexní vesty musejí odpovídat EU normě 471, to znamená, že jsou vyrobeny z barevného, fluorescenčního materiálu (barva oranžová, červená nebo žlutá) se 2 nebo více reflexními pruhy. 
Toto opatření se netýká spolujezdců, řidičů mopedů a motocyklů, ale i jim se vesta doporučuje.
 
Je zakázáno zanechat na veřejném parkovišti přívěs bez vlečného vozidla. 
Invalidní motoristé mohou v Rakousku parkovat i na místech označených značkou Zákaz parkování, v zónách krátkodobého parkování bez časového limitu a na pěších zónách v době vyhrazené pro nakládání a vykládání nákladu.
Ve větších městech v Rakousku lze parkovat na krátkodobých zónách - Kurzparkzone. Zde je možné parkovat maximálně hodinu a půl. Musí se označit začátek parkovací doby na parkovacích lístcích, které lze koupit v trafikách nebo bankách. Poplatek za parkování činí asi 0,5 Eur za půl hodiny. Dále jsou ve Vídni a dalších velkých městech k dispozici tzv. parkovací garáže, kde se platí v průměru 1 Eur za hodinu.
Vysoké pokuty se platí také za nesprávné parkování. Dopravní policie 
v takovém případě používá speciální čelisti, které se montují na kola nesprávně zaparkovaných osobních aut a autobusů. Jejich demontáž stojí až 145 Eur.
Podrobnosti najdete na www.oeamtc.at/parken
Vozidla s označením vozíčku převážející tělesně postižené osoby mohou parkovat na místech s příslušným označením, v zónách omezeného parkování bez limitu, zdarma a bez limitu v placených parkovacích zónách.

 

Nejvyšší povolená rychlost

 V uzavřených obcích je pro všechny druhy motorových vozidel 50 km/h, jestliže není jinak uvedeno. Ve městě Graz 30 km/h, jestliže není jinak uvedeno. Mopedy nesmí překročit rychlost 45 km/h v obcích i mimo obec.

Pro motocykly a osobní automobily bez přívěsu platí na silnicích nejvyšší povolená rychlost 100 km/h, na dálnicích 130 km/h*, pro osobní auta s přívěsem a karavany na silnicích i na dálnicích 100 km/h (přívěsy s hmotností do 750 kg). S přívěsem nad 750 kg pokud souprava nepřekročí 3,5 t je max. rychlost na dálnici 100 km/h, mimo dálnici 80 km/h.
Motorová vozidla s přívěsem s celkovou hmotností vyšší než 3,5t mají nejvyšší povolené rychlosti na silnicích 60 km/h, na dálnicích 70 km/h.
V Tyrolsku je pro motorová vozidla nad 3,5t povolena nejvyšší rychlost na dálnicích 80 km/h a na ostatních komunikacích 60 km/h.

Autobusy - na dálnicích 100 km/hod. na ostatních silnicích 80 km/hod.
* snížena na 110 km/h od 22:00 do 5:00 hod. na dálnici A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal).

Nákladním vozidlům nad 7500 kg je zakázáno jezdit v noci mezi 22:00 a 05:00 hodinou po všech silnicích v Rakousku. Na vozidla vybavena "tlumiči hluku" se tento zákaz nevztahuje, ale tato vozidla nesmějí překročit rychlost 60 km/hod.

Minimální rychlostní limit na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla vyznačený obdélníkovou modrou značkou s bílým vozidlem je nyní 60 km/hod. Vozidla, která nejsou schopna udržovat tuto rychlost, nemohou dálnici používat.
Maximální doporučená rychlost pro vozidla se sněhovými řetězy je 40 km/h.
Vozidlo, které táhne jiné vozidlo 40 km/h.
Vozidlo k tomu oprávněné, pohybující se v "pěší/obytné zóně"  5 km/h.

 

Pneumatiky, řetězy a hroty

Od 1. listopadu do 15. dubna musí řidiči motorových vozidel nebo souprav o celkové hmotnosti do 3,5t při jízdě na zasněžené nebo zledovatělé vozovce a nebo na vozovce, na níž je rozbředlý sníh, použít zimní pneumatiky na všech 4 kolech, nebo na hnané nápravě sněhové řetězy. Sněhové řetězy jsou však povoleny pouze na souvislé vrstvě sněhu nebo ledu, aby nemohlo dojít k poškození povrchu vozovky. Na rozbředlém sněhu proto není povolena jízda se řetězy ani s letními pneumatikami. V takovém případě se mohou použít pouze zimní pneumatiky. Běžné přestupky budou pokutovány 35 Euro. Pokud bude takové auto překážkou v provozu nebo způsobí ostatním problémy na silnici, může pokuta dosáhnout dokonce až 5000 Euro!!!
Zákon vstupuje v platnost od 1.1.2008.
Používání pneumatik s hroty je povoleno od 1.10. do 31.5. V zimě mohou příslušné orgány nařídit používání sněhových řetězů. Osobní auta s použitím zimní výbavy (sněhové řetězy, pneumatiky s hroty) mají nejvyšší povolenou rychlost na silnicích 80 km/h, na dálnicích 100 km/h. 
Odpovídající etiketa musí být vylepena na zadním skle automobilu. Pro vozidla se sněhovými řetězy je doporučena nejvyšší rychlost 40 km/h.
Vozidla nad 3,5 t musí mít od 15. listopadu do 15. března alespoň na 1 z hnacích náprav zimní pneu a musí si vozit řetězy bez ohledu na počasí. Zimní pneu musí mít označení M+S a hloubka vzorku musí být alespoň 5 mm.

 

Rakousko - Silniční síť

Klasifikace silnic a délka silniční sítě
Rakousko má velmi dobrou silniční síť. Silnice jsou rozděleny do několika kategorií:
federální dálnice - 1.686 km
federální rychlostní silnice - 387 km
silnice I.třídy kategorie B 10.000 km
zemské silnice I. třídy - 23.700 km
místní silnice - 71.000 km.
Auta do 3,5 t musí mít na dálnicích a rychlostních silnicích dálniční známku, mýto se platí u některých tunelů nebo mostů a na některých horských silnicích.
Stav silnice
Některé horské průsmyky jsou v zimě kvůli sněhu a nebezpečí lavin uzavřeny. Informace o počasí a sněhu je možno získat na:
www.oeamtc.at/verkehrsservice
o sněhových podmínkách:
nebo také na www.oeamtc.at

 

Rakousko - Stopování

Na dálnicích a čtyřproudých silnicích platí zákaz stopování. Ve Štýrsku, Horním Rakousku, Burgenlandsku a Vorarlbersku je stopování zakázáno osobám mladším 16 let.
Adresa pro další informace
Mitfahrzentrale Wien
Daungasse 1A
1080 Wien
Tel: 01-408 22 10

Poptávkový formulář
Chcete vypracovat nabídku na míru?
Vyplňte náš stručný formulář a my se vám ozveme.
Přejít na formulář
Kontakt
Telefon:
+420 602 515 738
e-mail:
info@traveler.cz
Facebook
Traveller s. r. o.
Hradešínská 52
101 00 Praha 10
Přejít na kontakty

Poptávka​

 
34 let tradice 34
34 let tradice
Nabídky na míru
Nabídky na míru
Vlastní doprava
Vlastní doprava